Ceník

Terapie u nás není hrazená zdravotními pojišťovnami. Po skončení sezení platíte v hotovosti konkrétnímu terapeutovi.

Ceny u každého z nás se mírně liší. Pohybují se v tomto rozmezí:

Individuální terapie: 300–500 Kč
Někteří z nás nabízí první setkání zdarma nebo za sníženou cenu.

Párová terapie (jen někteří terapeuti): 500–900 Kč

Párová terapie poskytovaná dvojicí psychologů (jen někteří terapeuti): 800–1000 Kč

Konkrétní ceny i nabídku služeb najdete u každého terapeuta v jeho profilu.
Pokud jste ve špatné finanční situaci, na ceně se můžeme domluvit také individuálně.