Mgr. Ing. Tomáš Kvapilík

PsychologTomáš Kvapilík

Dialog. Empatie. Změna.

V našem rozhovoru najdete úlevu, nové pohledy i příčiny problémů. Empatie Vám pomůže v těžkých chvílích, abyste udělali krok k řešení a spokojenosti. Rád Vás budu na Vaší cestě doprovázet.

Kdo jsem?

Jsem člověk, který naslouchá lidem mnoho let a nabízí jim odborný pohled na to, co prožívají a jakými způsoby jim lze pomoci.

Narodil jsem se a žiji v Brně, kde jsem vystudoval gymnázium a pětiletý obor psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Dále se vzdělávám jako frekventant systematického výcviku v gestalt psychoterapii.

Pracuji jako psycholog v soukromé praxi. Předtím jsem působil jako terapeut v komunitě pro drogově závislé, poté jako psycholog v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím. Cílem mé práce je pomoci klientům vrátit se do běžného života a vypořádat se s utrpením či traumaty.

Jak pracuji?

Vycházím z principů gestalt psychoterapie a humanistických psychoterapeutických přístupů. Navazuji terapeutický kontakt založený na empatii, porozumění a svobodném projevu emocí.

Zabývám se stavem, který se odehrává „tady a teď“, protože se v něm zračí jak minulost, tak očekávání do budoucna.

Klient je pro mě rovnocenným partnerem v dialogu. Cestu ke zlepšení jeho situace nacházíme společnými silami.

Pracuji především individuálně. Odborně se zajímám o oblast úzkostných poruch, poruch nálad a problematiku partnerského soužití.

Proč si mě vybrat?

 • Stavím na vzájemné důvěře a vždy se ji snažím posilovat. Záleží mi na tom, aby se klient v rozhovoru se mnou cítil v klidu a bezpečí. Nikoho nepoučuji, nesoudím ho za jeho pocity a činy.
 • Svoji práci přizpůsobuji individualitě člověka a povaze jeho situace. Jsem otevřený kreativním nápadům, novým přístupům, neobvyklým řešením.
 • Důvěřuji síle v lidech, kterou je potřeba správně uchopit, aby pomohla překonávat překážky a problémy. Pomohu Vám ji poznat a využít.
 • Nabízím nezávazné první terapeutické setkání. Budete mít možnost seznámit se s mým stylem práce a rozhodnout se, zda Vám vyhovuje.

Vzdělání a praxe

V současnosti:

 • psycholog v soukromé praxi (od 2014)
 • lektor studijního programu MBA, www.universityam.com (od 2018)
 • frekventant systematického výcviku v gestalt psychoterapii Gestalt Studia (2015/2022)

Dříve:

 • psycholog v Intervenčním centru Spondea pro osoby ohrožené domácím násilím, www.spondea.cz (2016-2019)
 • terapeut v komunitě pro drogově závislé – Krok, z.ú., www.oskrok.cz (2015-2016)
 • absolvent pětiletého studia psychologie, Fakulta sociálních studií, MU Brno (2007-2014)
 • absolvent akreditovaného kurzu Psycholog ve zdravotnictví (2014/2015)
 • absolvent základního stupně kurzu Autogenní trénink (2014)
 • odborná praxe na uzavřeném oddělení Psychiatrické kliniky, FN Brno (100 hodin), v manželské a rodinné poradně Bethesda, Brno (80 hodin), v Pedagogicko-psychologické poradně Voroněžská, Brno (80 hodin)

Ceník

DOČASNĚ MÁM ZCELA NAPLNĚNOU KAPACITU A NOVÉ KLIENTY NEPŘIJÍMÁM. 

Individuální terapie: 800 korun / 50 min
Rodinná / párová terapie: 1200 korun / 80 minut

První setkání slouží k tomu, abychom se navzájem poznali. Klient má možnost seznámit se se způsobem práce terapeuta, terapeut má prostor odhadnout povahu klientovy situace a zvážit možnosti společné práce.

Kontakt

+420 732 618 055

tomas.kvapilik@terapeutibrno.cz