Jak pracujeme

Vzděláváme se v různých psychoterapeutických směrech, jádrem naší práce jsou ale tytéž hodnoty.

Bezpečné prostředí

Snažíme se, abyste se při sdílení svého soukromí cítili bezpečně. Naše pracovna je příjemným místem ke společnému setkávání. Pro vaše pohodlí vám nabídneme vodu, čaj či kávu.

Soukromí

Vše, co nám během našich setkávání sdělíte, zůstává jen mezi vámi a námi. Vaše soukromí nebudeme sdílet s nikým jiným. Zachováváme naprostou anonymitu našich klientů.

Respekt a lidské přijetí

Nebudeme vás soudit ani hodnotit. Ke každému klientovi přistupujeme s respektem jako k jedinečné lidské bytosti. Prožívání vaší obtížné situace bereme vážně a pokusíme se vám vždy pomoci tak, jak je v našich silách.

Individuální přístup

Přestože jako terapeuti jsme každý jiný, vycházíme z jiných teoretických základů a pracujeme svým jedinečným způsobem, všichni se snažíme maximálně přizpůsobit potřebám a přáním svých klientů a ušít každému terapii na míru. Stejně tak se pokusíme vyjít vstříc i vám.

Otevřenost

Hledáme nové cesty, možnosti a perspektivy. Možná si právě nevíte rady a jste v komplikované situaci. Společně se pokusíme najít nový úhel pohledu či cestu ven ze začarovaného kruhu, abyste se v životě mohli cítit lépe.

Pravidelné vzdělávání

Všichni se pravidelně vzděláváme, navštěvujeme přednášky, konference a workshopy. Většina z nás momentálně prochází psychoterapeutickým výcvikem. Sledujeme nejnovější trendy v psychologii a psychoterapii a sami se rozvíjíme.

Kontakt s kolegy v oboru

Kromě navštěvování kurzů či výcviků absolvujeme také pravidelné intervize s kolegy a supervize se supervizorem. Při práci se řídíme Etickým kodexem České psychoterapeutické společnosti.