Co čekat od našeho prvního setkání

Možná nemáte ještě s terapií žádnou zkušenost. U nás to většinou chodí takto:

 1. E-mailem nebo telefonicky se dohodnete s terapeutem na setkání. Volný termín obvykle najdeme rychle.
 2. Setkáme se v důvěrném prostředí naší kanceláře. Terapeut vám nabídne čaj nebo kávu.
 3. Na prvním sezení se navzájem poznáváme. Povídáme si a ptáme se. Zjišťujeme, co vás trápí, jaká jsou vaše očekávání a s čím vám můžeme pomoci.
  Vy si můžete ujasnit, zda je vám u nás dobře a jestli vám společná práce dává smysl.
 4. Individuální setkání trvají obvykle 50–60 minut, párová 60–90 minut.
  Frekvence sezení vždy záleží na společné domluvě.
 5. Na konci obvykle platíte terapeutovi sezení v hotovosti.
  Někteří z nás nabízí první setkání zdarma nebo za sníženou cenu.

 
Způsob naší práce určujete do velké míry vy sami. Průběžně se ptáme, jak vám vyhovuje směr, kterým jdeme. A společně hledáme tu nejlepší cestu pro vás.