Mgr. Lenka Zemanová Lenka Zemanová

Psycholožka

Momentálně jsem na mateřské dovolené a nepřijímám nové klienty.

Kdo jsem

Jmenuji se Lenka Zemanová a pocházím z malé vesničky z jižních Čech. Vystudovala jsem psychologii (Bc.) na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a následně na Masarykově univerzitě (FSS) jsem dosáhla titulu Mgr. Dva roky jsem navštěvovala Výcvik poradenských a terapeutických dovedností „Life Dynamic“, který je akreditován MŠMT. Absolvovala jsem stáže na rozličných psychologických pracovištích a zúčastnila jsem se různých vzdělávacích a seberozvojových seminářů. Dlouhodobě spolupracuji také s dětskými klienty a s klienty s různými zdravotními hendikepy.

Jak pracuji

Ke klientům přistupuji s respektem a otevřeností. Základem mé práce je vytvoření důvěrného a bezpečného prostředí, ve kterém je možné vnímat, uvědomovat si, poznávat a hledat směr.

Naši spolupráci vnímám jako cestu, její konkrétní podoba vždy záleží na naší domluvě a na tom, co je pro Vás důležité. Snažím se, aby naše setkávání pro Vás bylo co nejvíce prospěšné s respektem k tomu, že největším odborníkem na Váš život jste právě Vy.

Nabízím Vám individuální i párové konzultace.

Ceník

Individuální konzultace: 700 Kč

Délka individuální konzultace je 50 minut. Platba probíhá v hotovosti vždy po daném sezení. V případě Vaší obtížné finanční situace se lze na částce domluvit.

Kontakt

Pokud byste o mně potřebovali více informací, nebo si se mnou chcete domluvit konzultaci, kontaktujte mě na telefonním čísle (+420) 721 235 058 nebo na e-mailové adrese lenka.zemanova@terapeutibrno.cz.