Mgr. Matěj Grunt

Psycholog, terapeut, supervizorMatěj Grunt

Kdo jsem

Narodil jsem se v Ostravě, kde jsem absolvoval bakalářskou psychologii na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. V Brně jsem získal magisterský titul v oboru Psychoterapeutická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. V současné době jsem frekventantem psychoterapeutického výcviku v daseinsanalýze při PVŠPS v Praze a absolvent supervizního výcviku na FHS UK ("Supervizor v pomáhajících profesích").

Přes sedm let jsem pracoval v terapeutické komunitě Salebra s lidmi potýkajícími se se závislostí a jinými zraněními. Vedle psychoterapie tvoří velkou část mého života hudba – ať už její poslouchání, skládání nebo hraní v kapele.

Jak pracuji

Terapeut se často podobá průvodci, který klientovi pomáhá projít obtížnou situací. Společně můžeme hledat Vaši vlastní cestu ven z problémů, které Vás trápí. Během rozhovoru prozkoumáme podobu i kontext Vašich obtíží. Budeme se snažit najít způsob, jak snáze překonávat těžkosti ve Vašem životě a cítit se v nich svobodněji.

S klienty se setkávám v upřímném, otevřeném a bezpečném vztahu, ve kterém je možné se otevírat okolnímu světu i sobě samému. Díky tomu můžeme snáze objevit i využít Vaši sílu k překonání nejrůznějších bolestí a trápení.

S čím Vám mohu pomoci

Každého člověka považuji za jedinečného, stejně jako jeho životní příběh a možnosti, kterými lze řešit jeho situaci. Také věřím, že každý má své vlastní zdroje, ze kterých může čerpat a zvládnout tak jakékoliv nároky, které na něj život klade.

Mohu Vám tak být nápomocný, ať už usilujete o lepší poznání sebe sama, nacházíte se v těžké životní situaci, jste bezradní, bolí Vás být, bojujete s úzkostmi nebo řešíte vztahové problémy.

Cena

Individuální sezení: 1000-1400 Kč/50 minut (podle Vašich možností)

Supervize - individuální: 1000 Kč/50 minut

Supervize - týmová: 1500 Kč/hod (plus případný příplatek za cestu)

Storno podmínky: setkání je potřeba zrušit alespoň 24 hodin předem, jinak je nutné je uhradit.

Kontakt

Pokud stojíte o konzultaci, kontaktujte mne nejlépe na mail matej.grunt@terapeutibrno.cz. Na ten Vám tentýž den odpovím a domluvíme se na společné setkání v co nejbližším termínu.

Telefon: +420 725 778 228

"Život je otázka, před kterou všichni stojíme; to, jak žijeme, je odpověď, kterou každý z nás dává."

(J.D. Bugental)